woensdag 23 januari 2013

Interessant om te lezen


Wil je meer weten over:

Ervaringsdelen?


De geschiedenis en de kracht van zelfhulpgroepen?
 • Zelfhulpgroepen. Samen werken aan welzijn en gezondheid. Peter Gielen, Jozefien Godemont, Koen Matthijs en Annemie Vandermeulen. Lannoo Campus. 2010
 • Mensen helpen mensen. De kracht van zelfhulp en lotgenotencontact. Peter Gielen, Jozefien Godemont, Koen Matthijs en Annemie Vandermeulen. Lannoo Campus. 2012
Het werken met ervaringsdeskundigheid?
 • Eetstoornissen. (Hulp bij) eigen kracht. Frans Leenders. Uitgeverij SWP. 2012
 • Herstelondersteunende zorg. Behandeling, rehabilitatie en ervaringsdeskundigheid als hulp bij herstel van psychische aandoeningen. Jos Droës en Cees Witsenburg (Redactie). Uitgeverij SWP. 2012
 • Werken met begeleiders in de GGZ met ervaringsdeskundigheid. Een onderzoek naar voordelen, valkuilen en belangrijke condties voor de inzet en scholing van BGE-ers. N. van Erp, A. Hendriksen-Favier, M. Hoeve, M. Boer. Trimbos-instituut. 2008.
 • Handreiking voor de inzet van ervaringsdeskundigheid vanuit de geestelijke gezondheidszorg. Dienke Boertien, Marianne van Bakel (HEE-docent), Trimbos-instituut, ISBN 978-90-5253-734-4 => De handreiking is te bestellen of als PDF te downloaden via de webshop van het Trimbos-instituut
  De handreiking bevat een rijkdom aan raadgevingen en tips hoe de inzet van ervaringsdeskundigheid (in de betekenis van betaald werk) verder vorm te geven. Door het creëren van voorwaarden, het kwartiermaken binnen en buiten de GGz, het opzetten van scholing en intervisie, en ook door beter te beseffen waar ervaringsdeskundigheid nu eigenlijk om draait, waarom de verbinding met Herstel essentieel is en met dan eindelijk ook een echte definitie van ervaringsdeskundigheid ontstaat zicht op de ontwikkeling tot een professionele werksoort die een volwaardige plek heeft naar de andere professies binnen de GGz.
 • Vernieuwende inzet van ervaringsdeskundigheid - Evaluatieonderzoek in 18 ggz-instellingen - Nicole van Erp, Anne-Marije Rijkaart, Dienke Boertien, Marianne van Bakel (HEE-docent), Sonja van Rooijen, Trimbos-instituut, ISBN 978-90-5253-735-1 => Het onderzoek is te bestellen of als PDF te downloaden via de webshop van het Trimbos-instituut
  Van 18 GGz instellingen is gedurende een jaar gevolgd welke vorderingen ze gemaakt hebben bij de implementatie van ervaringsdeskundigheid. Het meetinstrument hiervoor werd door de onderzoekers zelf ontwikkeld en op basis hiervan kregen de instellingen een rapportcijfer. Belangrijker nog zijn de uitkomsten van de interviews waarin de betrokkenen schetsen waar ze tegen aan liepen bij het werken aan hun implementatieplan en wat het opleverde. Een boeiende waaier van ervaringen van de worsteling bij het inzetten van eigen ervaringen binnen de kaders van de zorg.
 • Exploratie van succesverhalen van mensen met psychische problemen met betaald werk. Op zoek naar krijtlijnen van recovery-georiënteerde trajectbegeleiding. Roets, G., Van Hove, G., Vanderplasschen, W., & de Maagd, M. Orthopedagogische reeks, 28. Gent: vzw OOBC. 2007
Hoe ervaringsdeskundigen in Nederland werken en opgeleid worden en wat ze doen?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten